wtorek, 23 sierpnia 2011

#

Postanowiły wyjechać do Azji. 
Wybrały Indie i Nepal.
A jak już zdecydowały gdzie, zaczęły snuć plany.
Myślały nad tym, jak wykorzystać 3-miesięczna podróż , 
by przywieźć  z niej coś więcej niż ładne zdjęcia z Taj Majal. 
Pomyślały, że połączenie wolontariatu i podróży byłoby dobrym pomysłem.
I tak już zostało...

Czym jest Dream In Green ?

Głównym założeniem projektu jest promowanie idei eko-rozwiazań i low-tech w architekturze. Pomimo faktu, iż obecnie temat ten pojawia się w większości  branżowych czasopism, a hasło zrównoważonego rozwoju mogłoby kandydować do najczęściej nadużywanego sloganu marketingowego, trudno nie zgodzić się ze słowami Piotra Kuczia, iż : "niestety ekologia, to wciąż zbiór wyobrażeń, a nie konkretnych przepisów”. Aby jednak te przepisy miały z czego powstawać warto zastanowić się nad problemem i zagłębić w tematykę, która w niedalekiej przyszłości będzie bezpośrednio dotyczyła nas wszystkich. 

Oszczędność energii i troska o środowisko naturalne są jednymi z priorytetów polityki Unii Europejskiej.  W maju 2010 parlament europejski znowelizował dyrektywę dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków,  zgodnie z którą od 2021 roku wszystkie nowo powstałe budynki będą musiały mieć blisko zerowe zapotrzebowanie na energie, a jej część pozyskiwać ze źródeł odnawialnych. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami, udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym w Polsce od roku 2010 powinien wynosić 7,5 %. Tym sposobem problemy dotyczące ochrony środowiska, do niedawna zajmujące jedynie niewielka grupę pasjonatów, stały się istotnym elementem i czynnikiem decydującym o formie, konstrukcji czy wykorzystanych materiałach.

Mówiąc o architekturze proekologicznej, trudno nie wspomnieć o nurcie low-tech, w którym cele ochrony środowiska realizowane są za pomocą sposobów i urządzeń łatwo dostępnych i niedrogich. Oznacza to w konsekwencji stosowanie prostych technologii,  zastosowanie zasady 3R ( reduce, reuse, recykle), stosowanie naturalnych materiałów czy odpowiednie zlokalizowanie budynku względem stron świata. Za ojca idei uważa się  egipskiego architekta Hassana Fathe, laureata nagrody Right Livelihood. Od lat 30. XX w Fathy  poszukiwał sposobu projektowania budynków, które umożliwiałyby mieszkańcom ubogich egipskich wiosek budowanie własnych domów,dostosowanych do ich potrzeb i niewymagających dodatkowego ogrzewania (idea domu pasywnego).

I właśnie z chęci poszukiwania kolejnych inspiracji i nowych doświadczeń powstał pomysł wyjazdu do Azji południowej, by w krajach o zupełnie innej tradycji i kulturze uczestniczyć w projektach tworzonych w duchu low-tech. Okazuje się iż niejednokrotnie w tam, gdzie uwarunkowania ekonomiczne nie pozwoliły na rozwój nowoczesnych technologii , powstają zaskakująco ciekawe realizacje czerpiące z lokalnej tradycji i naturalnych materiałów. Jedynym ograniczeniem w  tym przypadku jest wyobraźnia i kreatywność  twórców.

Cel wyprawy


• udział w wolontariatach  w programach z zakresu architektury oraz ochrony środowiska mających na celu poprawę sytuacji w regionach zaniedbanych –  projekty dotyczące budownictwa mieszkalnego dla ubogich rodzin,  projekty szkół,  pasywne sposoby wykorzystania energii, wykorzystanie źródeł odnawialnych, etc.  Wykorzystanie wiedzy nabytej w trakcie studiów oraz stażów (K.Cimała- architektura, K.Kubiczek-ochrona środowiska) w trakcie projektów w Azji

• popularyzacja rozwiązań ekologicznych oraz  nurtu low-tech w architekturze, wykorzystanie w przyszłości  zdobytej wiedzy i umiejętności
 
Dokumentacja fotograficzna architektury w Indiach oraz Nepalu

Opublikowanie informacji przydatnych dla innych podróżników - stworzenie subiektywnego przewodnika

Uczestniczki wyprawy do Indii i Nepalu

KATARZYNA KUBICZEK
absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Śląskiej stypendystka hiszpańskiej uczelni Universidad de Vigo, studentka studiów magisterskich na hiszpańskiej uczelni Universidad de Valencia na wydziale Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. Uczestniczka licznych podróży i wypraw, miedzy innymi do Ameryki Południowej i Afryki. Uczestniczka wolontariatu w w boliwijskiej puszczy oraz w tubylczych wioskach w Andach (badania na temat zmiany klimatu). Prywatnie miłośniczka sportów ekstremalnych, tańca współczesnego oraz nauki języków obcych.

KATARZYNA CIMAŁA 
absolwentka wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, stypendystka hiszpańskiej uczelni Universidad de Sevilla.  Praktykę zawodową zdobywała w hiszpańskich oraz polskich biurach projektowych. Uczestniczka licznych podróży po Europie, a także do Afryki Północnej.  Laureatka konkursów fotograficznych. Prywatnie miłośniczka designu, filmu i wszelkich przejawów kreatywności.

Plan podróży


28 IX - przylot do Delhi

29 IX  - trasa Delhi ->Pathankot-> Dharamsala

30 IX - 21 X ->  Pobyt w Dharamsali; współpraca z organizacją LHA

22 X -31 X -  trasa:  Dharamsala -> Delhi -> Agra -> Varanasi -> Goraghpur -> NEPAL

01. XI - 14 XI  -> pobyt w Kathmandu; współpraca z organizacją WEBnepal

15 XI ->  przelot z Kathmandu do Madrasu

16 XI - 26 XI - trasa: Madras-> Auroville -> Goa -> Mumbai  ->Jaipur -> Delhi


XI/ XII  -> pobyt w Delhi, współpraca z organizacją KYPC (Keep your Promise  Campaign)

8. XII   ->  wylot z delhi

Organizacje współpracujące w Azji

INDIE:

-> GCAP ( Global Call to Action Against Poverty); koordynator współpracy Zach Hangola
www.whiteband.org

-> KYPC (Keep your Promise  Campaign) - New Delhi - koordynator współpracuy Leander Toppo
www.wadanatodo.net

-> LHA - Daramsala; koorydnator współpracy - Mr Herald Weidacher
www.tsodhasa.org
www.lhasocialwork.org

NEPAL:

-> WEBnepal - Kathmandu; koordynator współpracy - Bhim Acharya
www.webnepal.org

Plakat promujący projekt


Piszą o nas...

w trakcie realizacji

Patroni oraz sponsorzy wyprawy

w trakcie realizacji